De vereniging

Agogica is een studentenvereniging die ontstaan is uit de professionele bachelor Orthopedagogie aan de UCLL te Hasselt. Elk jaar heeft de vereniging nieuwe leden in het praesidium, maar ook nieuwe schachten. Agogica staat mensen van alle richtingen toe. Agogica organiseert een aantal evenementen in Hasselt en Diepenbeek, gaande van fakbars tot TD's en cantussen. Maar ook ontspanning als cinemabezoekjes, kerstmarkten, kermissen, enzovoort. Als studentenvereniging dragen wij natuurlijk ook graag ons steentje bij aan de maatschappij. Wij gaan daarom, als de kans zich voordoet, graag helpen op andere evenementen of ons inzetten voor het goede doel.


De visie

Studentenvereniging Agogica streeft ernaar om studentikoze activiteiten te organiseren voor het welzijn van de studenten uit de richting Orthopedagogie, andere studenten zijn ook steeds welkom op activiteiten zoals cantussen, een fakbar of TD.

Agogica leeft volgens 4 principes:

i. Agogica als zijnde de vereniging gaat niet voor op de schoolloopbaan van diens actieve leden.

ii. Agogica blijft te allen tijde neutraal ten opzichte van politieke, sociale en religieuze stromingen.

iii. We hebben respect voor ieder lid, zowel van onze eigen vereniging als van andere verenigingen.

iv. Wij dragen vriendschap, eerbied, broederlijkheid en vertrouwen hoog in het vaandel.